Környezetvédelem

Kedves Partnereink, Kedves Vásárlóink!


Járuljon hozzá Ön is környezetünk és egészségünk védelméhez és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikai hulladékot. A Társaságunk által forgalmazott lámpákat és világítástechnikai berendezéseket ne dobja a háztartási hulladékok közé! A 2014. augusztus 1-én kihirdetett 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet a gyártói felelősség elve alapján a gyártók kötelezettségeként határozza meg a világítástechnikai elektromos és elektronikai hulladékok kezelését. A hulladékok kezelése magába foglalja annak visszavételét, a begyűjtését, a hasznosítását és az ártalmatlanítását. Magyarországi ,,Világítótest" gyártóként/ importőrként a hulladékkezelési kötelezettségünket a Korm. rendelet 9.§ (1) b) és (2) b) pontjai alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, közvetítő szervezetre, az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-re ruháztuk át.                             

A LED sziget által forgalmazott LED lámpák, lámpatestek és tartozékaik veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat NEM tartalmaznak.

Az újrahasznosítható anyagok tekintetében az általunk forgalmazott lámpák és lámpate stek fő alkotórészei a következők: fém, műanyag és üveg. Ezért vigyázzunk, a különböző fénycsöveket és lámpákat ne törjük össze, kérjük Önöket is, hogy azokat a kijelölt gyűjtőkbe helyezzék! A keletkező fénycső, lámpa és lámpatest hulladékot az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. elkülönítetten gyűjti egy visszavételi és begyűjtési rendszer keretében. A használt és a hulladékká vált világítástechnikai elektromos és elektronikai berendezés térítésmentesen átadható. Az arra alkalmas hulladékféleségeket (fém, műanyag, üveg stb.) hasznosítjuk, a veszélyes és nem hasznosítható hulladékot (a gázkisüléses elven működő lámpák esetében a higanyt) környezetkímélő módon ártalmatlanítjuk. Gyártóként/importőrként a Korm. rendelet 12.§ (1)- (5) bekezdése szerinti kötelezettségeink telje sítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseljük és erre garanciát vállalunk.

 

Köszönjük az együttműködésüket!

Üdvözlettel:

LEDsziget csapata